Spórt agus tuilleadh spóirt, bliain iontach ag Gaelscoil na bhFál

Cuireann Gaelscoil na bhFál an-bhéim ar chúrsaí spóirt mar aon le himeachtaí iar scoile agus seach churaclaim. Bíonn muid ag obair go dlúth le go leor áisinteachtaí agus eagraíochtaí , leithéidí an CLG, Cumann na mBunscoil, Comhairle na Cathrach Bhéal Feirste, Black Mountain Ju Jitsu, Belfast Sport Network(BCDSN),  Comhairle Uladh, an IRFU, B.BALLS agus neart eile.

Bhí  bliain iontach againn ó thaobh cúrsaí spóirt i mbliana. Is féidir leis na páistí páirt a ghlacadh i réimse leathán de spoirt - peil, iomanaíocht, sacar, rugbaí, cispheil, snámh agus trás tíre. Bíonn foirne scoile againn agus cleachtadh rialta againn fud fad na bliana. Seo forbhreathnú spóirt na bliana agus muid ag ceiliúradh 25 Bliain ar an fhód!

 

Peil na nGasúr -

Bhí bliain iontach ag na gasúir i gcúrsaí peile. Ghlac siad páirt sna comortais seo a leanas.

Cumann na mBunscoileanna-Sraith C- Chaill muid sa chluiche ceannais in eadán Bunscoil an tSléibhe Dhuibh

Corn Carragher- leath cheannais

Cumann na mBunscoileanna- 5 a thaobh

Oisín Crawford- ag freastal ar thriail do Scoileanna Aontoma

 

Peil na gCailíní-

Bhí bliain iontach ag na cailíní i gcúrsaí peile fosta. Ghlac siad páirt sna comortais seo a leanas. Táimid iontach sásta go bhfuil foireann na gcailíní againn arís!

Cumann na mBunscoileanna- Sraith agus 5 a thaobh

Carol Browne agus Clodagh Mc Curdy ag freastal ar thriail do scoileanna Aontroma

 

Comortas 25 Bliain Ghaelscoil na bhFál -

Reachtáil muid comortas peile idir na gaelscoileanna ag tús na bliana ag páirceanna Uí Dhomhnaill le tús a chur leis an cheiliuradh cúig bliain is fiche na scoile. Bhí an comortas dírithe ar R6/5. D’fhreastail 10 mbunscoil ar an lá. Thóg Gaelscoil na bhFál an corn leo. Bua den scoth!

 

Corn Liam Uí Mhuirí

Is comortas bliaintiúil seo a reachtalann na gaelscoileanna i gContae Aontroma. Bhí dhá scoil déag páirteach i mbliana.

Chuir muid isteach dha fhoireann, 26 páiste! D’imir Foireann A sa chorn. Níor chaill muid ach dhá chluiche agus mar a tharla, b’shin iad na scoileanna a bhí sa chluiche ceannais.

Ghlac Foireann B páirt i Pláta Choláiste Feirste. D’éirigh do geal linn.

Bhain muid uilig sult as an lá.

Ghnóthaigh Johnathon Mc Kenna Scoláireacht do Champa Chormaic agus Roghnaíodh Oisín Crawford agus Carol Browne d’fhoireann an lae agus bronnadh léine speisialta orthu.

Sacar-

Fiú nach ndéanann muid traenail sacair ar bith, tá foireann láidir sacair againn, mar gheall ar an méid gasúraí agus cailíní a bhíonn ag imirt le Willowbank F.C/Y.C.

Ghlac muid páirt sna comortais seo a leanas fríd Belfast Primary Schools Football Association.

Small Schools Cup, 5 A Side, 7 A Side, North of Ireland Cup

Bhian muid cluiche ceannais amach sa Victor Sinclair cup, ach chaill muid 4-2 in edán Sacred Heart. D’imir an fhoireann go hiontach!

 

Cispheil-

Bíonn traenáil cispheile ann gach Céadaoin sa scoil. Bhí comortas cispheile ann i mbliana. Tháinig St.Malachy’s P.S agus Holy Family chuig an chomortas speisialta ceiliúrtha 25 Bliain.

 

Tras Tíre-

Glacann an scoil páirt gach bliain sna rásaí tras tíre a reachtalánn Comhairle Chathrach Bhéal Feirste.

Chuir muid isteach dhá fhoireann- cailíní agus gasúraí.

Chríochnaigh foireann na gcailíní triú áit, ach tháinig Carol Browne, céad áit amach as na scoileanna in iarthar Bhéal Feirste. Chuaigh Carol agus foireann na gcailíni ar aghaidh go dtí Rás Ceannais Bhéal Feirste i bPairc Ormeau. Tháinig Carol céad áit arís! Eacht iontach a bhí ann. Maith hí arís.

Rinne foireann na ngasúraí go maith fosta, go háirithe Oisín Browne, a chríochnaigh sa chéad chúig áit in Iarthar Bhéal Feirste, ach is fiú cuimhneamh go mbeidh bliain eile aige i rang a seacht!!

Rith Carol i rás ceannais Thuaisceart na hÉireann agus chríochnaigh sí sa chéad 15 áit.

 

Tráth na gCeist-

Bhí ceathrar ar an  fhoireann   i mbliana- Tiarnán Burns, Banbha Mc Curdy, Oisín Crawford agus Ciara Toal. Bhain siad Tráth na gCeist na mBunscoileanna a reachtalann Scoil an Droichid, dara hait ag Tráth na gCeist de chuid Cumann na mBunscoileanna agus dara háit ag tráth na gCeiste a reachtáil muid mar chuid den cheiliuradh 25 Bliain.

 

Drámaíocht- Na Cloig Scoile- Cumann Drámaíochta R6/7

Rinneadh ceiliúradh ar na heachtaí drámaíochtaí roimhe, ach is fiú iad uilig a thabhairt ar ais chun cuimhne.

Féile Bhéal Feirste- Buaiteoiri sa rannóg agus Scoth léiriú na Féile, ard mholadh don fhoireann ar fad agus Odhrán Feely go háirithe.

Féile Uladh-Leitir Ceannáin- Buaiteoirí sa rannog- Bunscoileanna Mora, ainmniuchán d’Fhéile Náisiúnta na hÉireann

Féile Náisiúnta- An Muileann gCearr- Níor bhain muid ar rannóg, ach ghlac muid páirt ag an leibhéal drámaíochta is airde do pháisti sa tír.

 

Eolas Breise- Coiste na dTuismitheoirí

 

Tá lán oibre ag dul ar aghaidh le cúrsaí spóirt sa scoil. Ta an-dul chun cinn déanta againn.

Ba mhaith linn níos mó a dhéanamh. Má tá tuismitheoirí ar bith ar fáil le cuidiú le síob, traenáil, cleachtadh, srl an dtig libh cur in iul dúinn.

 

Tá Michael Browne agus Glen Phillips ar an choiste agus ag cuartú baill úra!!!!!

 

 

Scríofa ag ar 25.06.2013 Rannóg nuacht, spórt.

1 Nóta Tráchta ar “Spórt agus tuilleadh spóirt, bliain iontach ag Gaelscoil na bhFál”

  1. Sean fennell

    Nach iontach na paisti sportula sin i nGaelscoil na bhFal. Maith hiad.

Tabhair Freagra

Tráchtanna is Déanaí

© Nuacht24