Seachtaine na Gaeilge – gradaim do na scoileanna

Tá Seachtain na Gaeilge ag bronnadh gradam ar na scoileanna is fearr agus is gníomhaí sa bhféile teanga den chéad uair riamh i mbliana, sna sála ar na mílte iontrálacha do chomórtais bhliantúla na Seachtaine a fháil ó scoileanna Béarla agus Gaeilge, thuaidh agus theas.

 

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Gníomhach Sheachtain na Gaeilge: “Tá Seachtain na Gaeilge 110 bliain ar an bhfód ag spreagadh úsáid na teanga in Éirinn agus thar lear i mbliana, agus ba léir ó chaighdeán agus ó líon na n-iontrálacha go bhfuaireamar do Chomórtais Óige na Seachtaine seo go bhfuil ag éirí leis an bhféile daoine óige ó cheann ceann na tíre a spreagadh chun leas a bhaint as an teanga ar bhealaí úra, iontacha.”

 

Chomh maith le duaiseanna a bhronnadh as na hiontrálacha sna gnáthchomórtais filíochta, aiste agus ealaíne, bheartaigh Seachtain na Gaeilge gradaim speisialta a bhronnadh ar na scoileanna a chuir na cláir imeachtaí is cuimsí le chéile don bhféile i mbliana, leis an méid is mó ionchur ó na daltaí féin.

 

Ghlac breis agus 150 scoil ó cheann ceann na tíre páirt i gcomórtais óige na Seachtaine i mbliana, áit gur thug Coláiste Cois Life, Gleann an Ghrifín, Leamhcán, Co. Átha Cliath Gradam na Meánscoileanna 2012 leo, agus bhuaigh Scoil Mhuire na nGael, Dún Dealgan, Co. Lú Gradam na mBunscoileanna 2012.

 

Dar le Ní Ghairbhí: “Tá buíochas mór ag dul leis na scoileanna, leis na múinteoirí agus leis na daltaí as a gcuid oibre ar fad roimh, le linn agus i diaidh na féile, ach is ag na scoláirí a ghlac seilbh ar an bhféile ina scoil féin a thug leo Gradaim Sheachtain na Gaeilge i mbliana.

 

“Bhí sé an-deacair dúinn cinneadh a dhéanamh toisc go raibh caighdeán na n-iontrálacha ar fad iontach ard, agus déanaim comhghairdeas leis na rannpháirtithe ar fad a ghlac páirt i gComórtais Óige Sheachtain na Gaeilge 2012 – tá féith na healaíne, na filíochta agus na scríbhneoireachta go smior i nglúin óg na Gaeilge is léir!”

 

Tá Gradam na Meánscoileanna urraithe ag Comhar na Múinteoirí Gaeilge agus bhuaigh Coláiste Cois Life turas go Scoil Surfála Freedom i bPort Láirge as an bhfís trí nóiméad a rinne siad ar imeachtaí Sheachtain na Gaeilge sa scoil agus i gcomhpháirt le scoileanna eile.

 

Ba iad scoláirí Scoil Mhuire na nGael a chuir leabhar gearrthóg le chéile de chlár Sheachtain na Gaeilge sa scoil, agus conas ar ghlac na daltaí ar fad páirt sa bhféile, chun Gradam na mBunscoileanna a thabhairt leo i mbliana, urraithe ag An Siopa Leabhar i mBaile Átha Cliath.

 

Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas clár raidió agus fógra teilifíse de chuid Sheachtain na Gaeilge i mbliana, mar aon le maoiniú a chur ar fáil chun ceardlanna raidió a reáchtáil le beagnach 200 dalta scoile timpeall na tíre.

 

Bhí sí mar aidhm ag na comórtais raidió craoltóirí óga, agus an Ghaeilge go ginearálta, a spreagadh san earnáil chraoltóireachta agus b’iad Gaelscoil Riabhach, Gaillimh; Scoil Náisiúnta Bhéal Átha an Spidéil, Corcaigh; Scoil Muire, Clochar na Trócaire, Corcaigh; agus Coláiste Cnoc na Labhras FCJ, Luimneach, a ghnóthaigh duaiseanna as na cláir raidió Ghaeilge a rinneadar. Thug Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaillimh, an chéad duais leo as an bhfógra teilifíse is fearr a léiriú do Sheachtain na Gaeilge.

 

Tá duaiseanna Sheachtain na Gaeilge á gcur sa phost chuig na scoileanna éagsúla an tseachtain seo, agus seolfar Teastas Rannpháirtíochta chuig gach dalta a ghlac páirt sna comórtais i mbliana freisin.

Scríofa ag ar 30.04.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

© Nuacht24