Scoil Samhraidh Mhic Reachtain

Is dianchúrsa seachtaine í Scoil Samhraidh Mhic Reachtain a mheallann daoine fud fad Éirinn agus i gcéin.  Chomh maith leis na ranganna Gaeilge atá ar fáil, tá féile seachtaine d’imeachtaí shóisialta againn le go dtig le foghlaimeoirí Gaeilge mar aon le cainteoirí líofa an chathair freastal orthu chun iad féin a thumadh i dteanga agus cultúr Gaelach.

Tá Scoil Samhraidh Mhic Reachtain ar cheann de na himeachtaí Gaeilge is mó agus is tábhachtaí in Éirinn taobh amuigh d’Oireachtas na Gaeilge.

Lonnaithe i dTuaisceart Bheal Feirste, is é an rud atá i gceist le Scoil Samhraidh ná Féile seachtaine a bhfuil réimse leathan d’imeachtaí, ceardlanna agus cúrsaí Gaeilge ar fáil ann.  Bíonn freastal mór ar an imeacht bliain i ndiaidh bliana. Bíonn breis agus 3,000 duine ó aoisghrúpaí difriúla páirteach sna himeachtaí le linn na seachtaine.  Beidh an dianchúrsa Gaeilge ar bun arís i mbliana i dTeach Mhic Reachtain, san Iontaobhas 174 i dtuaisceart Bhéal Feirste.

Tá Scoil Samhraidh Mhic Reachtain ag tarraingt clú agus cáil an-mhór uirthi féin mar chuid lárnach de Fhéilire Chultúrtha Bhéal Feirste agus arís eile i mbliana, beidh seisiúin cheoil traidisiúnta ar siúl gach oíche i mBeár Uí Madáin i lár an bhaile.  Cuifrear clabhsúr ar an tseachtain i mbliana san Óstan Europa i mBéal Feirste, Dé Sathairn, 30ú Iúil 7.00in.  San imeacht ollmhór seo, beidh béile trí chúrsa san áireamh chomh maith le ceolchoirm ina dhiaidh, ná cailltear é ar ór na cruinne!  Ticéid: £40.  Ticéid do ghrúpaí/eagraíochta ar fáil fosta, gabh i dteagmháil le Fionnuala Nic Thom le haghaidh tuilleadh eolais.

Scríofa ag ar 10.06.2011 Rannóg imeachtaí, nuacht.

Tabhair Freagra

© Nuacht24