Ó BHÉISING GO BÉAL FEIRSTE LE COMHRÁ 24/7 GAN STAD,

Ó BHÉISING GO BÉAL FEIRSTE LE COMHRÁ 24/7 GAN STAD, AN CHURIARRACHT GHAEILGE IS FAIDE AR DOMHAN!

Beidh Gaeilgeoirí ó cheithre airde na hÉireann á nascadh le lucht labhartha na teanga in áiteanna chomh fada i gcéin le Béising na Síne, Sydney na hAstráile, California sna Stáit Aontaithe, Glaschú san Alban agus Sheffield i Sasana mar chuid den churiarracht domhanda Comhrá 24/7, an comhrá leanúnach Gaeilge is faide riamh atá á reáchtáil ar fud na cruinne ó 29 Meán Fómhair – 6 Deireadh Fómhair 2013!

Buíochas le TG4, le Cumann Pheil na mBan agus le Coiste Gaeilge an Chumainn Lúthchleas Gael, seolfar an churiarracht domhanda Comhrá 24/7 ag Cluichí Ceannais Pheil na mBan i bPáirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath ar 1.30in an Domhnach bheag seo, 29 Meán Fómhair 2013.

Arsa Julian de Spáinn, Comheagraí na curiarrachta Comhrá 24/7: “Táimid ag súil le héacht a bhaint amach don Ghaeilge leis an gComhrá 24/7 an tseachtain seo chugainn – níor tharla a leithéid den chomhrá idirghníomhach ar-líne ar fud na cruinne gan stad ar feadh seachtaine riamh roimhe seo, agus spreagfaidh Comhrá 24/7 labhairt na Gaeilge ó Ghlaschú go Gaoth Dobhair, ó Bhéal an Mhuirthead go Béising, ‘s ó California go Carn Tóchair do Bhliain na Gaeilge!”

Agus is éachtach an obair í – craolfar Comhrá 24/7 beo ar-líne ar feadh na seachtaine ar www.gaeilge2013.ie/comhra247, agus tá breis agus 60 grúpa Gaeilge cláraithe le freagracht d’uaireanta cloig éagsúla don chomhrá Gaeilge is faide ar domhan riamh. Tá an Ghaeilge á spreagadh ag Comhrá 24/7 sna pobail áitiúla faoin tuath agus sna cathracha, sa bhaile agus thar sáile, sna scoileanna, sna clubanna spóirt, sna clubanna oíche agus sna tithe rialtais fiú!

Beidh idir Ghardaí Síochána agus pholaiteoirí thuaidh agus theas ag glacadh páirte sa churiarracht domhanda an tseachtain seo chugainn, áit a bheidh ócáid ar leith á reáchtáil ag Líofa le daltaí scoile agus leis an Aire Ealaíon, Cultúir agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín CTR, i Stormont Dé Luain (30 Meán Fómhair 2013), agus cur i láthair speisialta den Chomhchoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht ar siúl trí Ghaeilge le Teachtaí Dála agus Seanadóirí i dTithe an Oireachtais Déardaoin (3 Deireadh Fómhair 2013).

Is iad na Cumainn Ghaelacha tríú leibhéal atá ag glacadh freagrachta as an gcraoladh istoíche ó Luan go Déardaoin, fad agus a bheidh Comhrá 24/7 á chraoladh beo ó Chlub Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath oíche Aoine agus ar an gcairtstáisiún Raidió Rí-Rá ar www.rrr.ie oíche Shathairn. Cuirfear críoch spleodrach leis an gcuriarracht domhanda Ghaeilge ag an bhféile Cearta & Ceiliúradh i mBéal Feirste i ndiaidh meánlae Dé Domhnaigh, 6 Deireadh Fómhair 2013.

Tá gach eolas maidir le Comhrá 24/7 ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ar www.gaeilge2013.ie agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh le / +353 (0)1 4757401 más mian leat páirt a ghlacadh sa churiarracht speisialta seo. Bígí Linn – Let’s Celebrate Our Language!

Scríofa ag ar 27.09.2013 Rannóg náisiúnta, nuacht.

9 Nóta Tráchta ar “Ó BHÉISING GO BÉAL FEIRSTE LE COMHRÁ 24/7 GAN STAD,”

 1. Fearn

  Tíortha an bhéarla a luatar mar is mó a théann na hÉireannaigh; ach amháin Péicín. Mo ghraidh lucht labhartha na gaeilge i bPéicín.

 2. Pól Réamainn

  @ach amháin Péicín – Aontaím leis an bpointe seo. Bhí mé ag oibriú mar mhúinteoir Béarla i mBéising bliain ó shin agus níor bhuail liom Gaeilgeoiri ar bith.

 3. Fearn

  @ Bhí mé ag oibriú mar mhúinteoir Béarla i mBéising bliain ó shin agus níor bhuail liom Gaeilgeoiri ar bith. -

  Nach raibh fhios ag Ambasáid na hÉireann ann?

 4. John Ó Liodáin

  Hey a chairde, bhíos ag léamh Nuacht 24 agus tháinig mé ar an bplé atá luaite thuas.

  Is mise John, Teagascóir Gaeilge in Beijing Foreign Studies University, agus táim anseo le mí anuas agus beidh mé anseo ar feadh na bliana acadúla.
  Tá rang de 25 sínigh atá ag gabháil don Ghaeilge agam agus ní chreidfeá an méid suime atá acu. Má tá cairde leat i mBéising abair leo teacht i dteagmháil liom má tá suim acu a gcuid Gaeilge a chleachtadh,

 5. Pól Réamainn

  @Nach raibh fhios ag Ambasáid na hÉireann ann?

  Níor thúg mé cuairt ar an Ambasáid ach ar ócáid amháin agus níor chuireadh faoi dhíospóireacht é. An chéad uair eile go bhfúil mé i mBéising, gheobhaidh mé eolas i dtaobh stádas na Gaeilge ann.

 6. Fearn

  @ An chéad uair eile go bhfúil mé i mBéising, gheobhaidh mé eolas i dtaobh stádas na Gaeilge ann. -

  Maith an fear. Trua nach raibh tú fiosrach an chéad turas!! :-)

 7. Pól Réamainn

  Is trua liom nó 我后悔莫及。

 8. Fearn

  好男人

Tabhair Freagra

© Nuacht24