Cruinniú éigeandála á lorg leis an Aire

Tá na heagrais bhunmhaoinithe Ghaeilge ar lorg cruinniú éigeandála leis an Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta tuaisceartach, Caral Ní Chuilín, roimh cruinniú Dé Céadaoin seo chugainn de chuid an Chomh-aireacht Thuaidh-Theas. Creidtear go mbeadh moltaí Fhoras na Gaeilge (An Samhail Nua Maoinithe) maidir le athruithe ar chóras maoinithe an Fhorais faoi chaibidil ag an chruinniú CATT.

Chuir 5 eagras (Altram, An tÁisaonad, Forbairt Feirste, Iontaobhas Ultach and POBAL) sraith de 38 ceist os comhair Choiste Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta an Tionóil, 22 Meán Fomhair. Bhí na ceisteanna dírithe ar phróiseas dréachtaithe na moltaí agus bearnaí eolais i gcomhairliúchán an Fhorais. D’aontaigh Coiste an Tionóil gur chóir freagraí scríofa a lorg ar na ceisteanna.

Má chuirtear moltaí an Fhoras i gcrích, beidh deireadh le bunmhaoiniú do na heagrais Gaeilge ar fad. Ina áit sin, beidh sraith de scéimeanna teoranta ann. I gcás roinnt do na scéimeanna, ní bheith ach deontas amháin ar fáil d’eagras amháin. Faoi scéimeanna ar leith, ní ghlacfar le hiarratas ach ó eagrais uile-oileánda, ach faoi scéimeanna eile, glacfar le hiarratas ó eagrais ag obair i gceann amháin den dhá dhlínse. Ní bheith áit ar bith ann d’eagrais atá ag obair ar bhonn áitiúil.

Thiocfadh dó, mar sin, go mbeadh cosc ar iarratais ó suas go leath chuid na n-eagras bunmhaoinithe ó thuaidh agus nach mbeidh siad in ann maoiniú ar bith eile a fháil ón Fhoras. In gach cás, is é Foras na Gaeilge príomhmhaoinitheoir gach ceann do na heagrais seo faoi láthair.

Léiríonn taighde a d’ullmhaigh Tionól TÉ go bhfuil cáineadh géar déanta ón tús ag na heagrais Gaeilge, thuaidh agus theas, ar moltaí an Fhorais. D’fhógair na heagrais go raibh siad buartha go mbeadh deireadh lom curtha le roinnt eagras, go mbeadh seirbhísí do phobal na Gaeilge caillte agus go ndéanfadh na moltaí dochar as cuimse d’infrastruchtúr phobal na Gaeilge go háirithe ó thuaidh.

I gcáipéis eisithe ag Foras na Gaeilge, nasctar gach scéim le mír Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge de chuid an rialtas ó dheas. Ó thuaidh, áfach, níl a leithéid de straitéis oifigiúil ann, agus ní fheictear go mbeadh straitéis oifigiúil comhaontaithe le tamall anuas.

Scríofa ag ar 07.10.2011 Rannóg náisiúnta.

Tabhair Freagra

© Nuacht24