Labhair le Líofa!

Labhair le Líofa!

Preas ráiteas

 

A chairde,

Mar atá a fhios agaibh, rinneadh Líofa a sheoladh ar an bhliain seo caite chun spreagadh a thabhairt do dhaoine tabhairt faoin dúshlán Líofa agus líofacht sa Ghaeilge a bhaint amach faoin bhliain 2015.  Go dtí seo, tá an feachtas á chur chun cinn agus tá cumarsáid míosúil déanta le pobal Líofa fríd an nuachlitir.  Rinneadh scéim phíolatach scoláireachtaí Gaeltachta a eagrú le linn an tsamhraidh agus eagraíodh ceiliúradh mór na Gaeilge le linn breithlá Líofa i mí mheán an Fhómhair.  Cuirtear eolas ar fáil do phobal Líofa maidir le ranganna agus imeachtaí atá ar siúl fud fad na háite chun cuidiú leo leas a bhaint as an tacaíocht foghlama atá amúigh ansin.

Ach ní leor é seo.  Ba mhaith le Líofa áischothú agus tuairimí na ndaoine atá ag tabhairt faoi Líofa 2015.  Tá deis acu anois moltaí a thabhairt maidir le tacaíocht a chur ar fáil daofa féin.

Tá sé mar aidhm ag an suirbhé gairid seo riachtanais phobal Líofa a mheas agus eolas úsáideach a fháil maidir le riachtanais rannpháirtithe Líofa. Bheinn fíor-bhuíoch daoibh as na ceisteanna a fhreagairt má tá tú féin cláraithe leis an dúshlán nó an suirbhé a scaipeadh i measc daoine eile atá ag tabhairt faoi líofacht a bhaint amach/a fheabhsú faoin bhliain 2015. Déanfar pleanáil Líofa a mhúnlú thart ar thorthaí an tsuirbhé seo.

Tig teacht ar an suirbhé fríd an nasc ar leathanach tosaigh na nuachtlitreach.

(Leagan Gaeilge) http://www.dcalni.gov.uk/samhain_2012__gaeilge_.pdf

(Leagan Béarla) http://www.dcalni.gov.uk/november_2012__engish_.pdf

Bí cinnte go gcluinfear do ghuth! Ná bíodh leisce ar bith oraibh teagmháil a dhéanamh liom má tá ceist ar bith agat.

Spriocdháta do fhreagairtí: Déardaoin 22ú Samhain 2012

Is féidir clárú le Líofa fríd an nasc seo muna bhfuil tú cláraithe cheana féin tríd an nasc seo http://www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/irish/liofa_initiative_sign_up.htm

Le meas

Ursula

Scríofa ag ar 09.11.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

© Nuacht24