‘Jimmy mo mhíle stór’ – bua do Ros Muc ag Corn Uí Riada

Comórtais do dhaoine fásta

 

COMÓRTAS 40: An Príomhchomórtas Amhránaíochta ar an Sean-Nós, Corn Uí Riada

 
An Chéad Áit:  Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, bonn óir & €1,500
Jimmy Ó Ceannabháin, Ros Muc, Co. na Gaillimhe
An Dara hÁit:  bonn airgid & €600
Máire Ní Chéileachair, Ascail Thobar an Chaipín, Corcaigh
An Tríú hÁit:  bonn cré-umha & €400  
Éilís Ní Chonghaile, Baile Mhistéail, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
 
 

COMÓRTAS 20:  An Phíb Uilleann 

Comórtas Fhéile Idircheilteach Lorient (An Oriant) i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge.   
An Chéad Áit:  Trófaí Cuimhneacháin Bhreandáin Breathnach, €400, bonn airgid, agus turas chuig Féile Idircheilteach Lorient 2012 (gach costas íoctha) le bheith páirteach thar ceann na hÉireann san Fhéile
Darach Mac Mathúna, An Seanbhaile, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
An Dara hÁit: Bonn bonn cré-umha & €150
Fiachra Ó Riagáin, An Fhilistream, Cloch na Rón, Co. na Gaillimhe
Duais don Fhonn Mall: Corn Uí Chinnéide & €100, urraithe ag Cumann Cairdeas Ceilteach
Fiachra Ó Riagáin, An Fhilistream, Cloch na Rón, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 21: Veidhlín

An Chéad Áit: Corn Crotaigh, €400 & bonn airgid
Tara Breen, Railway House, An Ruán, Co. an Chláir
An Dara hÁit: Bonn cré-umha & €150
Seán Ó Fearghail, An Rinn, Co. Phort Láirge

COMÓRTAS 22: Cláirseach / Cruit

Comórtas Fhéile Idircheilteach Lorient (An Oriant) i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge.
 
An Chéad Áit: €400, bonn airgid & Corn Cuimhneacháin Eibhlín Uí Chathailriabhaigh, bronnta ag Conradh na Gaeilge, agus turas chuig Féile Idircheilteach Lorient 2012 (gach costas íoctha) le bheith páirteach thar ceann na hÉireann san Fhéile
Eilís Ní Mhaolfhábhaoil, Tigh Radharc na Coille, Caisleán an tSeáin, Co. Mhuineacháin
An Dara hÁit: €150 & bonn cré-umha
Cathy Potter  

COMÓRTAS 23: Ceol Beirte

An Chéad Áit: €500 & boinn airgid
Darragh Mac Curtáin & Seamus Dillon, An Cnocán, Brosnach, Trá Lí, Co. Chiarraí
An Dara hÁit: €200 & boinn chré-umha
Dónal Ó Sabhaois & Cathy Potter, Ballinderry, Lios na gCearrbhach, Co. Aontroma.

COMÓRTAS 24: Rince Aonair ar an Sean-Nós, Urraithe ag TG4

An Chéad Áit: Corn TG4, €1,000 & bonn airgid
Paraic Ó Dubháin, An Aird Mhór, Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe
An Dara hÁit: €500 & bonn cré-umha
Proinsias Ó hIarnáin, Roisín na Mainiach, Carna, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 25:  Dreas Cainte, Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Áit: Corn Sheáin Uí Ghallchóir, Trófaí Fhoras na Gaeilge, bonn airgid & €500
Eoghan Ó Curraighín, An Baile Mór, Teileann, An Charraig, Co. Dhún na nGall
An Dara hÁit: bonn cré-umha agus €300
Dáithí de Mórdha, Baile an Ghleanna, Dún Chaoin, Co. Chiarraí  
 

COMÓRTAS 26:  Scéalaíocht (Comórtas cáilithe)

An Chéad Áit: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) & €300 (Urraithe ag Foras na Gaeilge)
Éamon Ó Donnchadha, Laimbé, Cill Bhríghde, Baile Átha Troim, Co. na Mí
An Dara hÁit: €100 - ROINNTE IDIR:
Caitríona Ní Chonaola, Camus, Co. na Gaillimhe
&
Malachaí Mac Amhlaoibh, Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 27:  Scéalaíocht (Príomhchomórtas), Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Áit: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge, bonn airgid & €500
Tomás Ó Lúing, Baile an Chalaidh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
An Dara hÁit: bonn cré-umha & €300
Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBrabhach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 28: Agallamh Beirte, Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Áit: Trófaí Fhoras na Gaeilge, boinn airgid & €600
Mairéad Ní Cheallaigh & Caoileann Ni Dhonnchadha, Laimbé, Cill Bhríghde, Baile Átha Troim, Co. na Mí
An Dara hÁit: boinn chré-umha & €300
Páid Ó Neachtain & Bróna Ní Uallacháin, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Duais speisialta €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
Máirín & Jacinta Ní Chonghaile, Cloch Mhór, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe 

COMÓRTAS 29: Sceitse

An Chéad Áit: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, boinn airgid & €600
Aisteoirí Cill na Martra, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
  
An Dara hÁit: boinn chré-umha & €300
Páid Ó Neachtain & Bróna Ní Uallacháin, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 30: Lúibíní

An Chéad Áit: Trófaí Fhoras na Gaeilge, boinn airgid & €600
Ógie Ó Céilleachair & Sorcha Ní Chéilleachair, Maoil an Chóirne, An Rinn, Co. Phort Láirge
  
An Dara hÁit: boinn chré-umha & €300
Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, Gainsborough Downs, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath
Duais speisialta €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
Seán Ó Donaile & Barra Caomhánach, Gaelscoil Bharra, Cabrach, Baile Átha Cliath 7

COMÓRTAS 31: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í

An Chéad Áit: Corn Cuimhneacháin Chonaill Uí Fhearraigh bronnta ag Aisteoirí Ghaoth Dobhair, bonn airgid & €250
Deirdre Nic Éanruig, Elmhill, An Ghráinseach,  Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath 
An Dara hÁit: bonn cré-umha & €100
Louis Mulcahy, Clothar, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí 

COMÓRTAS 32: Amhráin Nuachumtha, Urraithe ag Foras na Gaeilge  

An Chéad Áit: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, bonn airgid & €500
Antaine Ó Faracháin, Bóthar Emmet, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8   
An Dara hÁit: bonn cré-umha & €300
Seán Ó Gráinne, Tuar Glas, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 33: Amhrán Saothair  

An Chéad Áit: Trófaí, boinn airgid & €600
Fearghas Mac Lochlainn & Éamon Ó Donnchadha, Radharc na Rún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
An Dara hÁit: boinn chré-umha & €300
Seán Ó Muimhneacháin & Seosamh Ó Criodáin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
Duais don amhrán nuachumtha is fearr sa chomórtas: €300
Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, Gainsborough Downs, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath

COMÓRTAS 34: Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós do mhná os cionn 35, Urraithe ag Údarás na Gaeltachta  

An Chéad Áit: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, bonn airgid agus €350
Máire Ní Bhriain, Cill Rónáin, Inis Mór, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
An Dara hÁit: bonn cré-umha agus €250
Bernie Ní Dhuibhir, Ard na Carraige, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 35: Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós d’fhir os cionn 35, Urraithe ag Údarás na Gaeltachta

An Chéad Áit: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara (bronnta ag Socos), bonn airgid & €350
Tony Mac Ruairí, Rann na Feirste, Anagaire, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
An Dara hÁit: bonn cré-umha & €250  
Cathal Ó Riada, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

COMÓRTAIS 36: Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós do mhná faoi 35 bliana d’aois

An Chéad Áit: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, bonn airgid & €350
Diane Ní Chanainn, Mín Lárach, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall
An Dara hÁit: bonn cré-umha & €250
Orla Ní Fhinneadha, An Chloch Mhór, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAIS 37: Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós d’fhir faoi 35 bliana d’aois

An Chéad Áit: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe, bonn airgid & €350
Liam Ó Cróinín, Na Curraithe, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí
 
An Dara hÁit: bonn cré-umha agus €250
Iarfhlaith Ó Murchú, Baile Dháith, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAIS 38: Sean-Nós na mBan 

An Chéad Áit: Corn Phádraig Mhic an Rí, bonn airgid & €500
Éilís Ní Chonghaile, Baile Mhistéail, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
An Dara hÁit: Bonn cré-umha & €300
Eibhlís Uí Thuama,  Drom an Ailthigh, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí

Comórtas 39: Sean-Nós na bhFear

An Chéad Áit: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €500
Aodán Ó Ceallaigh, Rinn Ó gCuanach, Co. Phort Láirge   
An Dara hÁit: bonn cré-umha & €300 
Ciarán Ó Gealbháin, Barr na Stuac, An Seanphobal, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge

COMÓRTAS 40: An Príomhchomórtas Amhránaíochta ar an Sean-Nós, Corn Uí Riada

 
An Chéad Áit:  Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, bonn óir & €1,500
Jimmy Ó Ceannabháin, Ros Muc, Co. na Gaillimhe
An Dara hÁit:  bonn airgid & €600
Máire Ní Chéileachair, Ascail Thobar an Chaipín, Corcaigh
An Tríú hÁit:  bonn cré-umha & €400  
Éilís Ní Chonghaile, Baile Mhistéail, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
 

 

Comórtais Ardáin an Oireachtais 2011
Torthaí: Daoine Óga

Comórtas 2: Rince Aonair ar an Sean-Nós (Faoi 12)

An chéad áit: Corn agus bonn airgid

Gearóid Ó Droighneann, Seanacomheas, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An dara háit: bonn cré-umha

Meadhbh O’Neill, Bun Abhann, Baile Conaola, Co. na Gaillimhe  

Comórtas 3: Rince Aonair ar an Sean-Nós (12 – 15)

An chéad áit: Corn & bonn airgid

Rian Ó Bheastaigh, Coill Rúscaí, Ros Comáin, Co. Ros Comáin

An dara háit: bonn cré-umha

Eithne Nic Mhathúna, An Seanbhaile, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

COMÓRTAS 4: Rince Aonair ar an Sean-Nós (15 – 18)

An chéad áit: Corn & bonn airgid

Breandán Ó hIarnáin, Roisín na Mainiach, Carna, Co. na Gaillimhe    
An dara háit: bonn cré-umha
Doireann Nic Mhathúna, An Seanbhaile, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

COMÓRTAS 5: Dreas Cainte (Faoi 12)

An chéad áit: bonn airgid

Joseph Mac Suibhne, Croisbhealach, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dhún na nGall

An dara háit: bonn cré-umha

Ailbhe Ní Ghallchóir, An Charraic, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 6: Dreas Cainte (12 – 15)

An chéad áit: bonn airgid
Peigí Ní Fhearaíl, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9 

An dara háit: bonn cré-umha
Hugh Anthony Mac Suibhne, Croisbhealach, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 7: Dreas Cainte (15 – 18)  

An chéad áit: bonn airgid
Eoin Ó Cribín, Seantrabh, Baile Átha Cliath

An dara háit: bonn cré-umha
Ciarán Mac Conluain,  Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 

COMÓRTAS 8: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (faoi 12)

An chéad áit: Corn Dharach Uí Chatháin agus bonn airgid

Máirtín Ó Cathasaigh, Scoil Eoin Baiste, Lios Póil, Trá Lí, Co. Chiarraí 

An dara háit: bonn cré-umha

Michaela Nic Dhonnacha, Sruthán, Inis Mór, Árainn, Co. na Gaillimhe 

COMÓRTAS 9: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (12 – 15)

An chéad áit: Corn Sheosaimh Uí Éanaigh agus bonn airgid

Séamus Ó Flatharta, An Aird Mhór, Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

An dara háit: bonn cré-umha

Róisín Seoighe, Ros an Mhíl Uachtar, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe 

COMÓRTAS 10: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (15 – 18)

An chéad áit: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus bonn airgid

Orlaith Ní Mheachair, Cladhnach, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An dara háit: bonn cré-umha

Caitlín Ní Mhéalóid, Doire Longáin, Baile Átha Buí, Co. na Mí

COMÓRTAS 11: Scéalaíocht (faoi 12)

An chéad áit: bonn airgid

Liam Ó Flaithearta, Gort na gCapall, Inis Mór, Árainn, Co. na Gaillimhe   

An dara háit: bonn cré-umha

Ciarán Ó Flaithearta, Eochaill, Inis Mór, Árainn, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 12: Scéalaíocht (12 – 15)

An chéad áit: bonn airgid

Seán Ó Móráin, An Ard Mhór, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí 

An dara háit: bonn cré-umha

Pádraig Ó hÓgáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Gróbh, An Daingean, Co. Chiarraí 

COMÓRTAS 13: Scéalaíocht (15 – 18)

An chéad áit: Corn Choláiste Rann na Feirste agus bonn airgid
Ciarán Mac Conluain, Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 14: Agallamh Beirte (faoi 12)

An chéad áit: Comhramh Uí Chribín agus boinn airgid

Aisling Ní Chonghaile & Bláithín Ní Chonghaile, 
Baile Liam, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An dara háit: boinn chré-umha

Róise Nic Dhonnagáin & Hazel Ní Chúláin, Baile an Domhnalláin, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 15: Agallamh Beirte (12 – 15)

An chéad áit: boinn airgid

Diarmuid & Colm Ó Meachair, Doire an Chuilinn, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An dara háit: boinn chré-umha

Róisín Ní Cheallacháin & Sadhbh Ní Chonghaile,  Baile Liam, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 16: Agallamh Beirte (15 – 18)

An chéad áit: boinn airgid

Ellen Nic Giolla Geimhridh & Aoife Ní Ghrifín, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Gróbh, An Daingean, Co. Chiarraí 

An dara háit: boinn chré-umha

Alan Ó Riordáin & Doireann Ní Lionáird, Coláiste Ghobnatan, Baile Bhúirne, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 17: Lúibíní (faoi 12)

An chéad áit: boinn airgid
Máirtín Ó Cathasaigh & Siobhán Ní Neachtain, Scoil Eoin Baiste, Lios Póil, Trá Lí, Co. Chiarraí  

An dara háit: boinn chré-umha
Clíodhna & Éabha Breathnach, Sruthán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe  
 

COMÓRTAS 18:  Lúibíní (12 – 15)

An chéad áit: boinn airgid
Majella Nic Dhonnacha & Sadhbh Lily Howlin, Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe 

An dara háit: boinn chré-umha
Proinnsias Ó Cathasaigh & Iseult Ní Lubhaing, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Gróbh, An Daingean, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 19: Lúibíní (15 – 18)

An chéad áit: boinn airgid
Mairéad Ní Chéilleachair & Eimear Ní Chuana, Coláiste Ghobnatan, Baile Bhuirne, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí  

An dara háit: boinn chré-umha
Róisín Ní Chéileachair & Ciara de Mórdha, Coláiste Íde, An Daingean, Co. Chiarraí 

Scríofa ag ar 07.11.2011 Rannóg ealaíona, náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

Tráchtanna is Déanaí

© Nuacht24