Ollchruinniú ag na Cumainn Ghaelacha

Beidh an deireadh seachtaine traenála is mó do Chumainn Ghaelacha agus d’Oifigigh Ghaeilge na n-institiúidí tríú leibhéil sa tír á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn i bpáirt le Comhluadar agus Seachtain na Gaeilge, don chúigiú bliain as a chéile, ón 14 – 15 Deireadh Fómhair 2011.

Arsa Aodhán Ó Deá, Comhairleoir na Mac Léinn agus eagraí na traenála: “Bíonn an-tóir ar áiteanna ar an seisiún traenála, ó is deis iontach í do bhaill choistí na gCumann Gaelach agus d’Oifigigh Gaeilge ó cheithre hairde na tíre teacht le chéile leis an teanga a chur chun cinn. Ní hamháin go mbíonn traenáil den chéad scoth á chur ar fáil ó dhaoine atá ag obair in earnáil na Gaeilge le blianta beaga anuas, ach is seans do rannpháirtithe é an deireadh seachtaine aithne a chur ar mhic léinn ó na coláistí eile agus iad féin a chumasú leis an teanga a chur chun cinn sna hinstitiúidí tríú leibhéil fud fad na tíre i bpáirt lena chéile.”

Fáilteofar roimh ionadaithe ó Chumainn Ghaelacha na n-institiúidí éagsúla ag seisiún eolais agus aithne i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2, ag 6.00in tráthnóna Aoine, 14 Deireadh Fómhair 2011, áit go mbeidh deis ag na mic léinn bualadh leis na rannpháirtithe eile chun smaointe agus spreagadh a thabhairt dá chéile, sula labhróidh aoichainteoir speisialta leo ar ról na Gaeilge mar theanga do mhuintir uile na hÉireann. Beidh deis ag na mic léinn páirt a ghlacadh i gceardlann Raidió Rí-Rá mar chuid de chruinniú cinn bliana an chairtstáisiúin Ghaeilge ag 7.30in ar an oíche chéanna, roimh aghaidh a thabhairt ar Chlub Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair d’oíche shiamsaíochta le DJ Raidió Rí-Rá, sólaistí, ceol agus craic trí Ghaeilge.

Pléifear gach gné de shaol na Gaeilge san ollscoil mar chuid de cheardlanna cumasaithe a bheidh á ndéanamh ag na mic léinn i gCeannáras Chonradh na Gaeilge ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, maidin Shathairn, 15 Deireadh Fómhair 2011, ó 11.00rn – 1.00in, lena n-áirítear pleanáil imeachtaí an Chumainn, tiomsú airgid, seirbhísí Gaeilge agus cearta teanga ar an gcampas agus san Aontas Eorpach araon. Reáchtálfar seisiúin eolais sciobtha do na rannpháirtithe i ndiaidh lóin ó 2.00 – 3.30in Dé Sathairn freisin, áit go gcuirfidh aoichainteoirí le taithí ar an talamh comhairle ar na mic léinn maidir le haistriú teanga, Seachtain na Gaeilge a eagrú sa choláiste, páirt a ghlacadh i gcomórtas Ghlór na nGael don tríú leibhéil agus conas éirí gafa le feachtais náisiúnta Chonradh na Gaeilge. Cuirfear críoch leis an traenáil le seisiún aiseolais agus plé ginearálta ar phleananna don bhliain chun an Ghaeilge a neartú agus a spreagadh sna coláistí.

“Tháinig 80 mac léinn ó bhreis agus 20 coláiste, ollscoil agus institiúid teicneolaíochta le chéile don deireadh seachtaine traenála anuraidh,” arsa Ó Deá, “agus ba léir go raibh an-fhiúntas ag baint leis ón oiread comhoibre a bhí ar siúl idir na Cumainn Ghaelacha i gcaitheamh na bliana. Tá súil againn cur leis an dea-obair sin ag traenáil 2011 agus tuilleadh ócáidí ar nós Oíche na Mac Léinn ag an Oireachtas a eagrú amach anseo.”

 

Cuirfear lón ar fáil in aisce do rannpháirtithe agus tá líon áirithe lóistín á chur ar fáil do na mic léinn ag teacht ó lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, ach is gá áit a chur in áirithint don traenáil roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le hAodhán Ó Deá ag faoin gCéadaoin, 12 Deireadh Fómhair 2011.

Scríofa ag ar 11.10.2011 Rannóg gaeilge.

Tabhair Freagra

Tráchtanna is Déanaí

© Nuacht24