Comhaltas Uladh ag cur brú ar iarrthóirí Tionóil tacú leis an Ghaeilge

Tá Comhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge ag éileamh ar iarrthóirí ó pháirtithe polaitíochta an Tionóil gealltanas a thabhairt go gcuirfear brú ar Rialtas Shasana deireadh a chur leis an riail nach gcaithfidh scoláirí staidéar a dhéanamh ar theanga iasachta go leibhéal GCSE.

Creideann Comhaltas Uladh freisin gur chóir do na páirtithe tuilleadh brú a chur ar an rialtas chun Acht Gaeilge cuimsitheach, bunaithe ar chur chuige atá dírithe ar chearta a chur i bhfeidhm, má éiríonn leo sna toghcháin ar an Déardaoin, 5 Bealtaine 2011.

Arsa Niall Comer (thuas), Uachtarán Chomhaltas Uladh: “Nuair a ghlac Páirtí an Lucht Oibre cinneadh sa bhliain 2004 nach mbeadh ar scoláirí staidéar a dhéanamh ar theanga ‘iasachta’ go leibhéal GCSE, bhí impleachtaí móra ag an chinneadh seo ar theagasc na Gaeilge sna scoileanna ó thuaidh; idir 2007 agus 2009 amháin, thit líon na scoláirí a rinne staidéar ar an Ghaeilge ag GCSE ó 2710 go 2084. I gcuid mhór scoileanna anois, bíonn ar na scoláirí rogha a dhéanamh sula dtosaíonn siad sa chéad bhliain den mheánscoil faoin teanga a ndéanfaidh siad staidéar uirthi a fhad le Bliain 10. Tá scoláirí ann nach ndéanann Gaeilge ar bith sa chóras meánscolaíochta anois, fiú i scoileanna atá an-bháúil don spórt agus don chultúr Ghaelach, agus bíonn stádas na Gaeilge sa scoil ag brath cuid mhór ar dhea-thoil an phríomhoide reatha.”

Maidir le ceist Acht na Gaeilge, bhí an méid seo le rá ag Niall Comer: “Ar an dóigh chéanna, ba chóir Cothrom na Féinne a thabhairt do phobal labhartha na Gaeilge ó thuaidh, agus tá Comhaltas Uladh ag éileamh ar na páirtithe polaitíochta a bheidh i gcumhacht amach anseo Acht Gaeilge ceartbhunaithe a ghníomhú láithreach chun cearta teanga na ndaoine sin ar mian leo Gaeilge a labhairt a chosaint, beag beann ar an phobal ná ar an chúlra polaitíochta lena mbaineann siad.”

Tá Comhaltas Uladh go láidir den tuairim go bhfuil ról ríthábhachtach le himirt ag na heagrais chultúir sa Tuaisceart chun athmhuintearas a chothú idir phobail éagsúla na Sé Chontae, agus chun cultúr agus oidhreacht an Tuaiscirt a cheiliúradh le chéile, ach meas a bheith ag gach pobal ar a chéile.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Níl an Ghaeilge ag tír ná ag eacnamaíocht ar bith eile ar domhan chun rud uathúil ar leith a thairiscint do chuairteoirí chun na tíre, thuaidh agus theas, chun airgead a ghiniúint don earnáil turasóireachta, mar shampla. Creideann Conradh na Gaeilge gurb fhiú do Theachtaí an Tionóil nua a chinntiú go n-ardaítear stádas na Gaeilge sna scoileanna, agus go deimhin sa phobal trí chéile le hAcht Gaeilge, chun a chinntiú go mbaintear leas as an acmhainn luachmhar trasphobail atá againn sa teanga chun cabhrú le geilleagar an Tuaiscirt, go háirithe i dtaca le cúrsaí turasóireachta agus ceiliúradh cultúir.”

Scríofa ag Nuacht24 ar 24.04.2011 Rannóg gaeilge.

Tabhair Freagra

© Nuacht24