Gaeilge le húsáid ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa feasta

Glacann Parlaimint na hEorpa le moladh an Ombudsman maidir le húsáid na Gaeilge ar a suíomh gréasáin

 

Fáiltíonn an tOmbudsman Eorpach, Emily Ní Raghallaigh, roimh ráiteas Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Martin Schultz, go n-úsáidfear an Ghaeilge ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte amach anseo. Tá an cinneadh seo déanta tar éis gearáin ó saoránach Éireannach. I Mí an Mheithimh 2013 d’iarr an tOmbudsman ar Pharlaimint na hEorpa úsáid a bhaint as an nGaeilge ar a suíomh gréasáin ar a laghad sna cásanna sin ina bhfáiltíonn an Pharlaimint roimh theagmháil ón bpobal. Is éard a dúirt Emily Ní Raghallaigh: “Tá áthas orm go rachaidh Parlaimint na hEorpa níos faide ná mar a bhí molta agam. Ní amháin go mbeidh codanna den suíomh aistrithe go Gaeilge, ach tá sé beartaithe anois ag an bParlaimint an suíomh go hiomlán a bheith ar fáil trí Ghaeilge. Tá sé tábhachtach go mbeadh ar chumas an phobail dul i ngleic, ina theanga féin, leis an institiúid a dhéanann ionadaíocht dhíreach ar a shon. Is iontach an rud é go bhfuil an dearcadh sin ag an bParlaimint.” Parlaimint tiomnaithe stádas na Gaeilge a aithint Sa bhliain 2012 chuir saoránach Éireannach gearán chuig an Ombudsman go raibh teipthe ar an bParlaimint ó 2007, nuair a bronnadh aitheantas ar an nGaeilge mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais, a suíomh gréasáin a chur ar fáil trí Ghaeilge. De réir an ghearánaí, bhí sé seo ag teacht salach ar phrionsabal an chomhionnanais idir na teangacha oifigiúla. D’aithin an tOmbudsman chur chuige na Parlaiminte i leith an ilteangachais ina chuid oibre ó lá go lá ach, ag an am céanna, mhol sí don Pharlaimint na príomh-míreanna dá suíomh gréasáin a chur ar fáil trí Ghaeilge. Tá plean eisithe anois ag Uachtarán na Parlaiminte, Martin Schultz, ina leagtar amach ceithre ghníomh éagsúla chun a chinntiú go mbeidh leagan Gaeilge den suíomh gréasáin ar fáil roimh na toghcháin Eorpacha i Mí na Bealtaine 2014. Dúirt sé go raibh an-tábhacht ag baint leis an gceist seo ó thaobh Pharlaimint na hEorpa agus go bhfuil siad tiomnaithe stádas na Gaeilge a aithint. Tá moladh an Ombudsman sa chás seo ar fáil ag http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/ga/51072/html.bookmark Déanann an tOmbudsman Eorpach iniúchadh ar ghearáin maidir le mí-riarachán i leith na hinstitúidí agus na comhlachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh. Tá sé de cheart ag aon saoránach, cónaitheoir, comhlacht nó eagraíocht in aon cheann de na ballstáit gearán a chur chun an Ombudsman. Tá sé mar aidhm ag an Ombudsman seirbhís tapa, solúbtha agus saor in aisce a chur ar fáil chun fadhbanna le hinstitiúidí an Aontais a réiteach. Tuilleadh eolais ó: www.ombudsman.europa.eu

Scríofa ag ar 19.12.2013 Rannóg náisiúnta, nuacht.

2 Nóta Tráchta ar “Gaeilge le húsáid ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa feasta”

  1. Fearn

    Bhal, sin post eile go lucht na Gaeilge, agus céim eile ar bhealach na Gaeilge

  2. Dónall Chaoimhín

    Is é a fhearn, cuideoidh le forbairt na teangan i réim an dlí!

Tabhair Freagra

© Nuacht24