Fleá Cheoil Dhoire – tús ar an obair

Preas ráiteas

 

Molann Comhaltas Ceoltóirí Éireann sracphleananna Dhoire le haghaidh Fleá Cheoil na hÉireann 2013 ag an chéad chruinniú d’Fhóram na bpáirtithe leasmhara.

Labhair comhaltaí Ard Chomhairle Chomhaltas Ceoltóirí Éireann le cruinniú plódaithe ag a raibh ceannairí cathartha, polaitiúla, gnó, pobail agus cultúrtha. Bhí gnéithe éagsúla de óstáil an Fleá i 2013 a plé ag an chruinniú.

Cuideoidh Fóram Páirtithe Leasmhara na Fleá leis an Chomhaltas an t-imeacht is mó dá raibh sa chathair riamh a phleanáil.

Dúirt Cathaoirleach na Fleá 2013 Eibhlín Ní Dhochartaigh gur gharsprioc tábhachtach é an cruinniú “Bhí feachtas fada go leor againn chun an Fhleá a thabhairt go Doire  ach tosaíonn an fhíor-obair anois. Tá go leor tallann againn sa chathair, sa chontae agus sa réigiún agus ní mór dúinn leas a bhaint as an tallann sin leis an cheiliúradh is mó sa domhan de chultúr traidisiúnta na hÉireann a sheachadadh. Beidh Coiste Gnó na Fleá agus Fóram na bPáirtithe Leasmhara ann ag cinntiú go mbeidh díbhinn ann ó reachtáil na himeachta tseo don réigiúin ar fad agus go mbeidh Fleá Cheoil den chéad scoth ann.

Is imeacht cuimsitheach é seo agus is d’aon ghnó a thugamar gach cuid den phobal le chéile le cinntiú nach bhfuil éinne eisiata.  Tá ionadaithe ar Fhóram na nGeallsealbhóirí ón Chomhaltas, ó chomhlachtaí reachtúla, ó eagraíochtaí maoinithe, ó ghrúpaí pobail agusó phobail a bhfuil spéis acu ann. Beidh cruinnithe rialta ag an fhóram le pleananna a fhorbairt agus le smaointí  a chur chun cinn. Is í an Fleá an ceiliúradh is mó ar domhan den chultúr Éireannach a mheallann níos mó ná ceathrú milliún cuairteoir, agus a shaothraíonn €40 milliún don eacnamaíocht áitiúil. Táimid ag dúil le fáilte mhór mhaith a chur roimh níos mó ná 10,000 ceoltóir chun na cathrach thar deich lá spleodrach ceolmhar ar an bhliain seo chugainn.

Scríofa ag ar 07.03.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

4 Nóta Tráchta ar “Fleá Cheoil Dhoire – tús ar an obair”

 1. doireabú

  Ábhar díoma i mo thuairim féin gur bronnadh an Fleá ar Dhoire le comhthitim le ‘Cathair Chultúir na Breataine’. Is maith is eol dom na buntaistí a bhaineann leis an Fleá tar eis dom taistil fud fad na tíre ag seinm. Mar sin fein ‘Fleá Cheoil na hÉireann’ atá ann. Saghas frithrá atá i gceist i mo thuairim bheith ag ceiliúradh ceol agus cultúr na tíre seo agus ag ceiliúradh bheith mar chuid den UK ag an aon am amháin?

 2. Calgach

  Ba dheacair dom féin baint ná páirt a bheith agam leis an ocáid mar gheall ar an chaimiléireacht agus clú mhilleadh a rinneadh mar chuid den fheachtas.
  De réir mar thuigim é (ó fhoinsí a bhí ar choistí chomhaltais ag an am) cromadh a lán rialacha sa phróiséis “vótála”, agus caitheadh lipéid “dissident” ar dhaoine maithe, ionraice neamhpholaitiúla a bhí in éadán an fleadh a thruilliú le teidil UK.
  Seans gur cheart fleadh neamh-UK a eagrú dóibh siúd atá ag iarraidh sult a bhaint as an chultúr gan mí-úsáid a bhaint as ar mhaithe le polaitíocht. ?

 3. séamus mac Seáin Béal Feirste

  tá Easaontóirí Poblachtacha Dhoire ag scaoileadh daoine , Tá SDLP Dhoire ag ag Tacú le hArm na Breataine agus ag cur teachtaireachtaí misnigh chucu agus tá Sinn Féin Dhoire ar thús cadhainíochta ag brú” Londonderry -U.K City of Culture “chun tosaigh. An bhfuil Doire Colmcille fuadaithe ag dream éigin agus leannán sí Gallda fágtha ina áit? Cá bhfuil Roaring Meg nuair atá sí ag teastáil?

 4. doireabú

  Chuala me féin na ráflaí céanna maidir le caitheadh lipéid agus uisce faoi talamh. Smaoineamh iontach atá sa fhleá neamh-uk! Cad é faoi leathanach Facebook a bhunú le tacaíocht a bhailiú agus láthair feiliúnach srl a aithint! A Shéamuis dhil tá an ceart agat, tá barraíocht ama caite le polaiteoirí Dhoire ag tábla na banríona “díolta leis na gallaibh”. Mar sin féin tá neart den chosmhuintir a bhfuil tinfeadh ionainn agus spiorad na saoirse agus na Gaeilge ag sruthlú inár gcuisle go fras.

Tabhair Freagra

© Nuacht24