Féile Idirnáisiúnta na gCuilteanna don dara uair in OÉ Gaillimh

preas ráiteas

 

Reáchtálfar Féile Idirnáisiúnta na gCuilteanna don dara uair in OÉ Gaillimh ón 7ú – 9ú Meitheamh, 2013

 

Tá Féile Idirnáisiúnta na gCuilteanna (IQFOI) leithleach mar fhéile sa tír seo. Is deireadh seachtaine taitneamhach é a reachtálfar ón 7ú-9ú, Meitheamh i gCathair na Gaillimhe i mbliana. Don dara bliain as a chéile déanfar sráidbhaile chuilteála traidisiúnta de champas Ollscoil Éireann na Gaillimhe.

 

I  bpáirtíocht le ‘An Bailiú’ (The Gathering Ireland), is í aidhm na féile ealaín agus ceardaíocht a chur chun cinn agus traidisiún fada dúchasach na tíre maidir le cuilteáil. Bhí an-rath ar an bhféile anuraidh agus bhain os cionn 6,000 duine taitneamh agus rath aisti. Cuirfear leis an ngaisce seo i mbliana le mórán aíonna ó thimpeall na cruinne ag tógaint páirte in imeachtaí éagsúla i rith an deireadh seachtaine.

 

Beidh naoi dtaispeántas déag san fhéile i mbliana, ina léireofar na céadta cuilteanna ó thimpeall na cruinne: ó Chúil an tSúdaire go Meicsiceo. Tá líon mór cuilteanna Éireannacha sna taispeántais i mbliana. Beidh spéis faoi leith ag Éireannaigh sna taispeántais “Irish Pride” agus “Spirit Rising”. Is taispeántas de shaothair lucht chuilteála na hÉireann é “Irish Pride” a thugann léargas ar ardchaighdeán na gcuilteanna in Éirinn. Is léargas é “Spirit Rising” ar an neart spioraid atá ag daoine. Samplaí iad na cuilteanna de shaothair dhaoine le míchumas fisiceach nó meabhrach mar chéiliúradh ar an obair a dhéanann siad mar chuid lárnach de phobal na dteicstílí.

 

Aisling úrnua éagsúil a bheidh i ngach taispeántas  agus cuirfear béim faoi leith ar atmaisféar uathúil féiltiúil a chruthú chun go n-iompófar duine a fhreastalaíonn ar an bhféile ón gcampas go domhan eile éagsúil. Siúlfaidh siad ar Lána ‘Longarm’ i dtreo an teach tabhairne áitiúil, “The Wicked Thimble”, Halla an Bhaile nó le milseog a bheith acu i siopa seacláide “Fat Quarters”. Tá margadh na gcuilteanna, cearnóg na gcuilteanna, bialann “Round Robin” agus mórán láthair eile ag an sráidbhaile, in éineacht leis na taispeántais, a chuirfidh seirbhísí siopadóireachta, siamsaíochta agus cothaithe ar fáil.

 

Beidh ranganna agus ceardlanna ar siúl chomh maith i rith an deireadh seachtaine. Tá raon leathan oidí againn; Eleanor Burns, Josephine Helly (Grodchúrsa Bhantracht na Tuaithe), Bonnie Hunter, Noriko Endo ón tSeapáin agus Ineke Berlyn ón Ísiltír ina measc.

 

Ní do lucht chuilteála amháin an fhéile seo. Idir taispeántais, siamsaíocht, margaí agus Lá Teaghlaigh ar an Domhnach, tá réimse leathan imeachtaí ar fáil do chách! Tá céad míle fáilte roimh teaghlaigh, ach go háirithe ar an Domhnach. Tugtar cuireadh do gach teaghlach, ainneoin méid na ndaoine sa mhuintir, páirt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla, gan ach costas €20 ar thicéad.

 

Tá a thuileadh eolais ar fáil ar shuíomh na féile: www.IQFOI.com

 

 

Scríofa ag ar 03.05.2013 Rannóg náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

© Nuacht24