Éacht mhic léinn Choláiste Feirste

 le Máirtín Mac Gabhann

D’éirigh le Coláiste Feirste gráid os cionn an mheáin a bhaint amach arís i mbliana. Tháinig le formhór de dhaltaí an choláiste ar a laghad an tagarmharc de 5 GCSE  A*- C amach. Baineann Coláiste Feirste barr feabhais amach ag leibhéal GCSE agus coláiste é atá i measc na scoileanna ilchumasacha is fearr sna sé chontae.  Léirigh an tIrish News sin ar an tseachtain seo a chuaigh thart nuair a tuairiscíodh go raibh Coláiste Feirste suite sa 7ú háit i measc scoileanna ilchumasacha an tuaiscirt.

Mhol Mícheál Mac Giolla Ghunna, príomhoide na scoile, tacaíocht na dtuismitheoirí,

“Is sáréacht eile é seo dár scoil. Is léir go ndeachaigh an obair iontach a bhí á déanamh ag na daltaí agus foireann na scoile, gan trácht ar thacaíocht na dtuismitheoirí go mór i bhfeidhm ar bhaint amach na gcailíochtaí; gráid mhaithe a baineadh amach thar réimse leathan ábhar. Tá muid ag dúil le fáilte mhór ar ais a chur roimh na daltaí agus iad ag leanstan ar aghaidh le hoideachas trí mheán na Gaeilge.”

Dúirt Diarmaid Ua Bruadair, bainisteoir Eochairhcéim 4,

“Cé go bhfuil níos mó ná trí cheathrú dár ndaltaí ag baint amach breis is 5 GCSE, caithfear a aithint go bhfuil an líon daltaí atá ag baint amach 7-11 GCSE ag ardú go suntasach, roinnt mhaith acu ar éirigh leo gráid A* a thapú. Is fianaise í seo den chineál timpeallacht foghlama ar leith a chuireann an Gaeloideachas ar fáil. Tá sé ráite ag roinnt ollscoileanna fosta go bhfuil caighdeán ard muiníne agus scileanna cumarsáide ag daltaí Choláiste Feirste.”

D’admhaigh Séamas Mac Colaim, Ceann Bliana Bhliain 12 go bhfuil scoth na dtorthaí seo bunaithe ar an obair chrua sheanaimseartha a léiríonn foireann na scoile agus iad ag cinntiú go dtagann leo riachtanais na ndaltaí a chomhlíonadh ar bhonn aonarach.

“Tá muid thar a bheith bródúil gur éirigh le líon suntasach daltaí gráid iontacha a bhaint amach, ach go háirithe Coleen Ní Thoirealaigh (3 A* agus 7 A), Robert Mac Phail Mac Siacais (2 A*, 3 A agus 5 B), Shannon Ní Choinn (3 A*, 3 A agus 4 B) agus gach aon duine eile a spreagadh chun na cáilíochta arda sin a fháil.”

Tháinig an focal scoir ó phríomhoide na scoile, 

“Go raibh gach rath agus bláth ar na daltaí ardleibhéil a d’imigh uainn ar na mallaibh chomh maith. Rachaidh cuid mhaith acu go hollscoileanna in Éirinn, Alban, Sasana agus eile, gan trácht ar na daoine óga eile a bheas ag leanstan le Breisoideachas agus fostaíocht. I measc na roghanna gairme a bheas ag ár ndaltaí, beidh dlíodóireacht, cógaisíocht, coireolaíocht, eolaíocht, teicneolaíocht chruthaitheach agus teangacha ar ndóigh.”

“Tá tús na bliana ag druidim linn go gasta agus muid ag súil go mór leis an scoilbhliain atá romhainn. Is mór an dóchas atá againn dár ndaltaí óga, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga de thairbhe na foirne tiomanta, daltaí agus tuismitheoirí atá ag obair go laethúil chun cinntiú go mbaineann Coláiste Feirste a sprioc amach agus muid mar bhratscoil d’oideachas iar-bhunscolaíocht in Éirinn.

Scríofa ag ar 23.08.2013 Rannóg gné-ailt/tuairim, náisiúnta, nuacht.

4 Nóta Tráchta ar “Éacht mhic léinn Choláiste Feirste”

 1. Séamus mac seáin

  is fíor go raibh Coláiste Feirste ar an tseachtú scoil is fearr sna sé Chontae de réir liosta an Irish News ach dá ndéanfadh siad tuilleadh fiosrúcháin ar na figiúirí gheobhadh siad scéal eile atá níos suntasaí b’fhéidir. Tá Coláiste Feirste ar an scoil is fearr ilchumasach imBéal Feirste a chuireann daltaí chun na hOllscoile. Chuir Coláiste Feirste 41% da dhaltaí chun na hOllscoile i 2012 i gcomórtas le 29% a chuir scoil Naomh Louise, a bhí chun tosaigh orthu ar liosta an Irish News. Chuir Naomh Genevieve 30% agus Scoil La Salle 24%. Ba í Coláiste Feirste a bhí ag barr an liosta ar scoileanna eile da macasamhail féin i mBéal Feiste. Is ioma bealach le liosta a léamh ach ní mar a shíltear a bítear i gcónaí.

 2. Mo cheol sibh uilig agus go leana sibh ar aghaidh chun an Saol Iar-Bhriotanach Anglo-Mheiriceánach in Éirinn a thiontú i dtreo na Gaeilge agus an Chúltúir a bhaineann léí.

  Dia daoibh uilig agus cuirim fáilte romhaibh go dtí :-

  SoftwareinIrish.blogspot.ie.

 3. Aralt Mac Giolla Chainnigh

  Cuireann sé gliondar croí orm torthaí chomh dearfach a fheiceáil. Cé go bhfuil neart bun-Ghaelscoileanna ar an oileán ar fad, tá míthuiscint ann ag a lán daoine nach bhfuil meán-Gaelscoileanna iomaíoch lena macasamhla san earnáil Béarla. Cuireann Coláiste bréag ar an dearcadh sin.

 4. Séamus mac seáin

  dhírigh tú an sporsholas ar ” an Eilifint sa tseomra ” a Aralt a chara. Maítear nach dtéann ach thart ar 25% de dhaltaí Ghaelscoile sna 26 Co. ar aghaidh chuig Meánscoileanna Gaeilge. Is ioma cúis a bheadh le sin is dócha agus ní shílim go ndearnadh taighde ar bith ar sin go fios domh. I mBéal Feirste ,an áit a bhfuil mé féin imo chónaí, níl an ráta chomh híseal sin . Tá 10 mbunscoil Ghaeilge i mBéal Feirste agus cé nach bhfuil a fhios agam cé mhéad páiste ar fad a d’fhág na scoileanna sin i mbliana chuaigh thart faoi 100 acu chuig Coláiste Feirste ( an taon scoil dara leibhéal Ghaeilge sa chathair) agus déarfainn go mb’ionann sin agus 50% nó 60% dena daltaí a d’fhág na bunscoileanna i mbliana. Suimiúil go leor is í an scoil is mó agus agus is sinne sa chathair a bunaíodh i 1971 is lú a chuireann daltaí go Coláiste Feirste. is abhar taighde ann féin é na cúiseanna atá le sin.is dóigh liom , sin agus an líon an bheag de dhaoine atâ ag obair san earnáil a chuireann a gcuid páistí go Meánscoil Ghaeilge agus sin an ” an Eilifint sa tseomra atá i gceist agam” . Caithfidh muid a admháil gurb iad gnáthmhuintir an aicme oibre imBéal Feirste a chothaíonn an tOideachas dara leibhéal sa chathair bail ó Dhia orthu.

Tabhair Freagra

© Nuacht24