Doire ag guí go mbeadh athrú poirt ag Comhaltas Ceoltóirí

Tá tuairimíocht ann go molfar do Dhoire iarratas a chur isteach chuig Comhaltas Ceoltóirí Éireann chun an Fleá Ceoil a thabhairt chuig an chathair in 2014 seachas in 2013. Dar le foinse áirithe go ndéanfaidh an rírá atá i ndiaidh titim amach le cúpla seachtain anuas agus an bhuairt atá ann faoi ionsaithe easaontóirí ar ionaid turasóireachta, déanfaidh siad deacair é oiread daoine a mhealladh chuig an tuaisceart is a bhíonn ag freastal ar an Fleá de ghnách. Ach cé go bhfuil corrdhuine ag maíomh go mba cheart do Dhoire fanacht go 2014 is líonmhaire i bhfad an líon daoine sa chathair atá maíte ar achomharc a dhéanamh agus athrú poirt a bheith ann go dtiocfadh an Fleá chuig an chathair den chéad uair in 2013.    Aréir baineadh siar de go leor daoine sa chathair agus níos faide i gcéin nuair a fógraíodh go raibh Bord Oifigeach an Chomhaltais in Uladh gan tacú leis an iarracht leis an mhórimeacht a thabhairt chuig na Sé Chontae ar an bhliain seo chugainn, ag am a bheidh Doire ar Phríomhchathair Chultúrtha na Ríocht Aontaithe. Ní léir anois cén amscála go ndéanfar achomharc chathair Dhoire den Chomhaltas a éisteacht ach tá diúltú Bhord na nOifigeach i ndiaidh na gceannlínte a tharraingt sa bhaile agus i gcéin. Agus rún ag tromlach mór daoine sa chathair go dtiocfadh an Fleá go Doire beag beann ar an bhagairt ó lucht fornirt.

 An tseachtain seo caite vótáil tromlach an Chomhairle ar son é a thabhairt go Doire ach ba vóta Bhord na nOifigeach a vótáil aréir. Tá go leor daoine tríd a chéile mar gheall ar na vótaí éagsúla a rinneadh agus an poiblíocht mhór a tugadh dóibh. Go dtí an oíche aréir bhí an cuma ar an scéal go raibh an Comhaltas ar tí ceadú don Fleadh Ceoil triall ar Dhoire den chéad uair. Bhí daoine áirithe míshásta go mbeadh sé ag teacht go Doire a fhad is go mbeidh an chathair ina ‘PríomhChathair Chultúrtha de chuid na Ríochta Aontaithe’ ach bhí an cuma ar an scéal go raibh bunús ball agus bunús an phobail ar son é a thabhairt chuig an chathair. Agus go bhfaca siad an Fleá mar shlí chun dearbhú don tsaol gur cathair Ghaelach í Doire. An tseachtain seo caite, in ainneoin malairt tuairimí a bheith ann i measc baill den Chomhaltas agus daoine sa phobal, vótáil Craobh chathair Dhoire den Chomhaltas ar son é a thabhairt go Doire mar aon le Comhairle Uladh. Ach aréir vótáil Bord na nOifigeach de Chomhairle Uladh ina choinne ar chúiseanna sábháilteachta dar leo. Anois beidh próiseas achomhairce i gceist agus ní léir cén dóigh a rachaidh cúrsaí. Sa chás is nach dtéann an Fleadh go Doire beidh sé á tionól i Sligeach nó ar Inis.

Scríofa ag ar 23.01.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

1 Nóta Tráchta ar “Doire ag guí go mbeadh athrú poirt ag Comhaltas Ceoltóirí”

  1. Séamus Mac Seáin B'Feirste

    dar le duine go bhfuil an tuairisc sin beagán claonta agus an scríbhneoir i bhfáthach le go mbeadh an fhleadh ann ainneoin na n-ainneoin. Níl a fhios agam cad é an céadatán de mhuintir Dhoire atá i bhfáthach leis a bheith ann ach is cinnte nach bhfuil ” Doire ( iomlán?) ag guí “go mbeidh sé ann. Is léir go bhfuil barúlacha éagsúla ann mar gheall air. Bhí cuid de bhaill Shinn Féin igcoinne páirt a ghlacadh in eagrú “Cathair Chultúrtha na Riochta Aontaithe” ag an tús ach gur chúlaigh siad nuair a tháinig boic mhóra an pháirtí amach ar a shon. Is léir gur mór leo sin an Chathair (ar scríobh Bobby Sands amhrán cailiúil fá dtaobh de) a bheith ina chúis cheiliúrtha ar an Riocht Aontaithe ná aon rud eile agus tá iachall a chur ar dhaoine glacadh le dearcadh amháin agus le leagan amach amháin ar chúrsaí comhaimseartha na Sé gContae. Níl sin sláintiúl dar liom ach is dearcadh é atá ag éirí níos coitianta i measc polaiteoirí i gcuideanna airithe den stáitín seo – iad sin nach bhfuil linn tá siad inár gcoinne agus i gcoinne na síochána leis.

Tabhair Freagra

© Nuacht24