Deontas do Chomhairle Cathrach Dhoire le ‘Scéal na Gaeilge’ i nDoire a insint

 

 

Tá lúcháir ar Chomhairle Cathrach Dhoire gur éirigh léi ina hiarratas ar chlár ‘Culture for All’ de chuid an Big Lottery Fund’s le tionscnamh ‘Scéal na Gaeilge’ a fhorbairt i gceantar Chomhairle Cathrach Dhoire. Is éard atá i gceist leis an tionscnamh ná taispeántas léirmhíniúcháin nua a fhorbairt i gcomhar le scoileanna, eagraíochtaí pobail agus réimse páirtnéirí eile in earnáil na Gaeilge le scéal na teanga a insint. Díreoidh an taispeántas, agus an lámhleabhar a théann leis, ar an teanga sa stair, an teanga sa lá atá inniu ann, agus ar an teanga inár gcomhthodhchaí. Dúirt Pól Ó Frighil, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Cathrach Dhoire, “Tá lúcháir orainn gur éirigh linn maoiniú a fháil faoi chlár Culture for All agus tá an Chomhairle ag dréim go mór le bheith ag obair go dlúth le pobal na Gaeilge sa cheantar comhairle ar fhorbairt agus ar insint Scéal na Gaeilge.” Lean sé, “Is é is cuspóir le tionscnamh ‘Scéal na Gaeilge’ ná feasacht an phobail ar an Ghaeilge agus ar phobal na Gaeilge a mhúscailt, go mór mór i measc pobal nua. Forbrófar an tionscnamh i gcomhar leis an phobal agus bainfidh sé feidhm as cur chuige cruthaitheach le hábhair chartlannaíochta a bhailiú don taispeántas: íomhánna, téacs agus grianghraif a ndéanfaidh cur síos físeach ar éabhlóid na teanga agus a pobail san am atá caite, sa lá atá inniu ann agus sa todhchaí.” Is é cuspóir chlár Culture for All ná tacaíocht a chur ar fáil do phobail éagsúla ar mian leo tionscnaimh a fhorbairt mar cheiliúradh ar ghradam Chathair Chultúir 2013 agus tá an clár maoinithe ag the Big Lottery Fund agus an Chomhairle Ealaíon ó Thuaidh.

Scríofa ag ar 15.11.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

6 Nóta Tráchta ar “Deontas do Chomhairle Cathrach Dhoire le ‘Scéal na Gaeilge’ i nDoire a insint”

 1. Séamus mac Seáin Béal Feirste

  Nach iontach an tairgead atá á sluaistreadh isteach i nDoire i gcomhair ” the United kindom City of Culture” . Is méanar dóibh sin a thógann an ” súp” nó sásófar iad de réir cosúlachta

 2. Fearn

  Níl fhios agam fá dtaobh de Dhoire ach seo balla an chultúir i mBéal Feirste:

  http://www.nrc.nl/inbeeld/2012/11/15/de-muren-van-belfast/

 3. Séamus mac Seáin Béal Feirste

  sin radharcanna iontacha amach agus amach a Fhearn a chara. Chuir mé suim ar leith sna chinn ó Bombay Street a loisceadh go talamh 43 bliain ó shin ach gur thóg Gaeil Bhéal Feirste iad athuair mar chomhartha nár cheart géilleadh don fhoréigean is cuma cé acu taobh as a dtagann sé

 4. Fearn

  Níl mé eolach go leor as Béal Feirste le go n-aithneoinn áit thar a chéile, ach tuigim práiscín an bhúistéara!

 5. doireabú

  Cuireann seo súp úd an drochashaoil i gcuimhne domsa fosta ach chowder saibhir na banríona atá i gceist leis na deontais seo. Cad é atá ar intinn ag Colm Cille agus é ag casadh ina uaidh?

 6. Fearn

  An chathair nach bhfuil láidir ní mór di bheith glic, a dhoire.

  Fhad is nach díolann sé a h-anam, tá sé fós beo. Ceist eile dar ndóigh, má tá an t-anam díolta cheana

Tabhair Freagra

© Nuacht24