Deireadh le maoiniú An tUltach ?

le caoinchead An Tuairisceoir ag www.antuairisceoir.com

Tuigtear don Tuairisceoir go bhfuil sé curtha in iúl ag Foras na Gaeilge don iris Ghaeilge ‘An tUltach’ go bhfuil siad ag cur deireadh le maoiniú na hirise.

Tuigtear go bhfuil baol nach beag ann go gcuirfear deireadh le maoiniú na heagraíochta a fhoilsíonn na Iris, Comhaltas Uladh, an taon eagraíocht Ghaeilge atá maoinithe ach go hiomlán deonach.

Ní fhaigheann an tUltach ach £16k sa bhliain, sin mar chuid de mhaoiniú foriomlán Chomhaltas Uladh.

Caitear an chuid eile de mhaoiniú an Chomhaltais ar scoláireachtaí Gaeltachta a sholáthar as siocair gur eagraíocht dheonach é an Comhaltas.

Tá go leor fearg agus díomá á léiriú in Ultaibh agus an scéal millteanach seo á scaipeadh.

Is é ‘An tUltach’ an  Iris Ghaeilge is sinne ar an tsaol, tá sé a fhoilsiú ó bhí 1924 ann, an iris Ghaeilge is fadbhunaithe i dteanga Cheilteach ar bith.

Ní fios cad atá i ndán don iris anois.

Dar le colúnaí na hirise ar Twitter, ‘Maguaird’ “Níl iris Ghaeilge Chúige Uladh ag teacht le tosaíochtaí an Fhorais, is cosúil.”

Bhí ardmholadh ag An Dr. Regina Uí Chollatáin ina tuairisc ‘Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne – Athláithriú agus athshealbhú teanga’, a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge, i leith na hirise seo.

“Seirbhís fhiúntach á soláthar ar phobal ar leith agus ag éirí go maith leis an iris freastal ar chanúintí an tuaiscirt agus an iarthuaiscirt sa chomhthéacs sin agus i gcomhthéacs an eagrais, Comhaltas Uladh.”

“Tá an fóram seo éifeachtach agus tarraingteach. Tá claonadh Ultach ar dhearadh agus ar ábhar na hirise féin agus cloítear leis an gcur chuige seo a thugann tús áite do phobal ar leith. De thoisc fadsaoil na hirise fosta feileann an chruth ina bhfuil sí faoi láthair don phobal úd ach tugann an blag ardán eile agus stádas eile dá réir don iris.”

“Tá saibhreas agus luach ar leith leis an iris seo sa dóigh go bhfuil gné an chanúnachais ag baint léi. Gné eisceachtúil de na meáin Ghaeilge chlóite agus ar líne í seo nach bhfuil á saothrú ag an leibhéal céanna i bhfóraim eile iriseoireachta atá maoinithe ag Foras na Gaeilge.”

“Tá caighdeán ard gairmiúlachta le feiceáil ar an iris seo agus is léir go bhfuil polasaí agus straitéis ar leith eagarthóireachta agus bainistíochta a leanúint ag an bhfoireann atá ina bhun.”

“Éiríonn leis an iris seo ábhar fiúntach, spreagúil, spéisiúil a sholáthar don spriocphobal a bhfuil sí ag freastal air ach tá an spriocphobal aitheanta in ábhar na hirise. Tá gné chaomhnú an chultúir Ultaigh le braistint go láidir ar ábhar agus ar dhearadh na hirise ach cuireann sé seo leis an iris seo seachas a mhalairt, mar is léir go bhfuiltear ag cloí le polasaí ar leith eagarthóireachta,” ar sise.

Scríofa ag ar 29.06.2013 Rannóg náisiúnta, nuacht.

6 Nóta Tráchta ar “Deireadh le maoiniú An tUltach ?”

 1. Liam Mac L

  Cúis náire. Déanann An tUltach go han-mhaith mar fhoilseachán deonach: tá cuma an-phroifisiúnta air agus tá scríbhneoirí den chéad scoth aige. Faigheann an iris suim shuarach airgid ón Fhoras. Is léir go bhfuil fadhbanna ag An tUltach maidir le scaipeadh ach nach bhfuil dualgas ar Fhoras na Gaeilge iriseoireacht na Gaeilge a spreagadh ? Ba chóir dó níos mó tacaíochta a thabhairt don iris in áit deontas beag a bhaint di.

 2. Séamus mac Seáin Béal Feirste

  Lá,Gaelscéal,agus anois an tUltach cad é an chéad rud eile? níor mhiste an Foras féin a scor agus na tionscnaimh fhiúntacha a a choinneáil a dhul. Cé mhéid duine a ghlacann sé le deontas anseo agus ansiúd a scaipeadh? Déarfainn go dtiocfadh le cúpla stáitsheirbhíseach sóisearach sin a dhéanamh gan stró. Cuirtear deireadh leis an eilifint bhán deirim.

  das. shíl mé gurbhé ” An Timire” an iris is faide saoil!!

 3. Duine n

  @shíl mé gurbhé ” An Timire” an iris is faide saoil!! -

  Mise fosta, má tá sé ann fós!

 4. Pól Réamainn

  Is iad seo laethanta dubh dorcha d’fhoilseacháin Ghaeilge.

 5. Séamus mac Seáin Béal Feirste

  a dhuine n a chara Tá an Timire ann ar fad agus á fhoilsiú ag Cumann Íosa . An tAth. Frainc Mac Bradaigh atá ina eagarthóir anois agus an iris ag teacht chugaim gach ráithe ar shíntiús. Go maire sé.

 6. Liam Mac L

  Is iris iontach í An Timire. Ach nach bhfuilimid ag plé an tUltach anseo? Cuireann sé iontas orm nach bhfuil níos mó léitheoirí ag déanamh agóide. Bhuel, b’fhéidir nach gcuireann….

Tabhair Freagra

© Nuacht24