Clárú Ghlór na nGael 2012

Tá Oifigigh Fhorbartha Glór na nGael i mbun clárú coistí do chomórtas 2012, i láthair na huaire agus tá foirmeacha iontrála á seoladh ag breis agus 150 coiste deonacha ar fud na tíre.

 

‘Anuraidh bhí Glór na nGael ag ceiliúradh 50 ar an saol’ arsa Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael, ‘agus rinne oifigigh Ghlór teagmháil le coistí a bhí ann tráth ach le hathraithe daonra agus sóisialta a d’imigh as feidhm le himeacht na mblianta. Tá an obair dheonach ag croí lár gníomhaíochtaí Ghlór na nGael, ar ndóigh agus nuair a bunaíodh an comórtas seo bhí an obair deonach ar cheann de na foinsí dóchais sa tír. D’fhéadfaí a rá go bhfuil an roth casta arís agus táimid buíoch agus bródúil as an obair dheonach ar fad a dhéanann ár gcoistí ar son na Gaeilge i ngach cearn den tír’.

 

Bronnann Glór na nGael breis agus €150,000 de dhuaiseanna ar choistí áitiúla Gaeilge timpeall na tíre gach bliain agus tugann an comórtas aitheantas d’iarrachtaí gach pobail an teanga a chur chun cinn. I measc na nduaiseanna tá rannóg do choistí le cúnamh fostaíochta agus do choistí gan fostaíocht agus do choistí sa Ghaeltacht agus coistí eile lasmuigh den Ghaeltacht.

Tá coistí rannpháirteach i  gcomórtas Ghlór na nGael ó gach contae sa tír agus tá deich gcinn de thíortha éagsúla bainteach leis an gcomórtas domhanda, Global Gaeilge. Chomh maith leis sin tá comórtas ar leith do chumainn Ghaeilge sna coláistí tríú leibhéal, agus comórtas ar leith do dhaltaí mheánscoile.

Beidh torthaí 2011 á bhfógairt ar chlár Seán Bán Breathnach ar Raidió na Gaeltachta beo ar an 10 Feabhra agus bronnfar na duaiseanna sin ag imeacht náisiúnta in Óstán Carton House, Má Nuad ar an 25 Feabhra.

 

Tá cóipeanna den fhoirm iontrála agus eolas faoi chritéir an chomórtais ar fáil ar shuíomh idir líne Ghlór na nGael ag  www.glornangael.ie.

 

Is féidir tuilleadh eolais ar fáil ar r.phost ag

críóch

 

Nóra Welby

Ráth Cairn, Áth Buí, Co na Mí.

Teil:   R:

Scríofa ag ar 19.01.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

Tráchtanna is Déanaí

© Nuacht24