Ar an bhus!

 

Ba mhaith le Waddell Media labhairt le daoine a bhfuil scéalta acu faoi na Busanna in Éirinn, mar chuid de shraith úr atá á déanamh réidh do TG4. 

 

Táimid ag cuardach cuimhní (bíodh siad beag nó mór) ar ról na mbusanna in Éirinn ó na 1920í / 1930í ar aghaidh.

An bhfuil aon cuimhní suimúil nó greanmhár agat  maidir le turas bus a ghlac tú fadó? Thiocfadh leis na scéaltaí plé le busanna  sa sneachta, nó scealtaí greanmhar faoi bhus scoile, nó faoi iompar tairgí aisteacha ar an bhus? Ba bhreá linn chluinstean uait má tá cur amach agat ar an tionchar a bhí ag busanna ar cursaí imirce sa tír chomh maith. 

 Seans gur éist tú le scéalta ó do thuismitheoirí nó do sheanmhuintir faoin dóigh ar chur an t-séirbhís le saol na ndaoine ag an tráth sin.  Má tá iarsmaí, grianghraif nó seanfhíseáin Super 8 agat freisin, b’aoibhinn linn dul i dteagmháil leat.  Má tá speis agat, is féidir glaoch a chur ar Tara ag Waddell Media, 028 9042 7646, nó cuir ríomhpost chuig

 

Tá an tsraith seo á léiriú ag Waddell Media do TG4, le maoiniú ón Chiste Craoltoireachta Gaeilge de chuid Northern Ireland Screen.

 

Scríofa ag ar 19.01.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

© Nuacht24