Ag Fógairt Cruinniú Mullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta

Forbairt News

 

Agus an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton réidh le teacht go Béal Feirste chun Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta a lainseáíl ag Cruinniú Mhullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta ar an Aoine seo 20ú Meán Fómhar, thainig polaiteoirí áitiúla le chéile inniú Céadaoin 18ú Mean Fómhair chun focás úr a dhíriú ar Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste agus iad ag lainseáíl murmháisiú úr.
Thainig ceannairí Sinn Féin agus an SDLP ar Chomhairle Bhéal Feirste , Jim McVeigh agus Tim Attwood in éineacht le Baill Tionól Iarthar Bhéal Feirste, Róisín  McCorley Sinn Féin agus Alex Attwood SDLP chun a dtacaíocht siúd a léiriú do thosaíocht na Ceathrún Ghaeltachta agus iad uilig a rá go raibh siad ag dréim go mór leis an Aoine agus fógairt an Mhórphleain – atá a tiomáint chun cinn ag an Aire Cultúr Carál Ní Chulín – os comhair Airí Tionóil agus scarshealbhóirí pobail agus rialtais.
Dúirt Cathaoirleach na Ceathrún Ghaeltchta Ciarán Magoill arna nochtadh an Mhurmháisiú: “ Tá gá ann le droichead chomónta féiniúlachta agus cur chuige a thógáil i mBéal Feirste chun todhchaí rathúil agus chomhchuí a chinntiú. Tá an Gaeilge, agus an chultúr agus oidhreacht Ghaelach ar na droichid sin – ta siad ann go flúisrseach sa Cheathrú Ghaeltachta. Beidh Mórphleán  Dutton agus Cruinniú Mullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta ina chuidiú chun an poitéinsiúil sin a thréisiú chun leasa an uile saoránach.  Is é an duais atá romhainn anseo ná an timpeallacht seo atá ar maos le fiontraíthe cheana féin a fhorbairt chun an síol a chur a thabharfaidh níos mó ráth agus múnlaí úra forbartha eacnamaíochta chun cinn.”
Ag tagairt don deis atá romhainn fosta dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéíl: ” Leanann an Cheathrú Ghaeltachta uirthí ag tabhairt smaointí agus dearcaidh chun tosaí faoi cheist na féiniúlachta ar bhealach atá samhlaitheach, sultmhar agus dúshlannach  agus ar a mhalairt ar fad ón chur chuige faoin fhéiniúlacht atá deighilteach agus achrannach agus a scarann daoine óna chéíle i gcodanna eile den chathair seo, dírionn an cur chuige sa Cheathrú Ghaeltachta ar uathúileacht an chultúr mar gléas a mheallann daoine chuig an áit, mar chatalaíoch gnó, mar eascaitheoir oideachais agyus mar tógálai comhphobail. Tá lúchair mór orainn go bhfuil Clive Dutton faighte ag Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta fríd Forbairt Feirste agus é fostaíthe chun nascanna tras-rannógacha a thógáil thar cúraimí na airí éagsúla agus na áisíneachtaí áitiúla. Tig Dutton anseo le clú agus stair oibre dosháraíthe. Is mór an dul chun cinn a bheas ann nuair a thig ceithre Aire Tionól chuig Coláiste Feirste Dé  hAoine chun a dtacaíocht siúd a leiriú don thionscadal claochlaithe seo.”
Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le  nó scairt air 02890438597 nó 07739875309

Scríofa ag ar 18.09.2013 Rannóg náisiúnta, nuacht.

2 Nóta Tráchta ar “Ag Fógairt Cruinniú Mullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta”

  1. Séamus mac seáin

    tá súil agam go néireóidh níos fearr le coincheap na Ceathrúin Ghaeltachta ná má r a d’éirigh leis an ” Bélfast Task Force” ( an cuimhin le duine ar bith é sin ?) bunaíodh é beagnach 20 bliain ó shin le hIarthar Bhéal Feirste a athrú ó bhun. tugadh na ” páirtithe leasmhara ” le chéile. Rinneadh bualadh bos agus trampáil mhór cos agus tugadh Pádraig White isteach mar shlánaítheoir leis na dúchasaigh a threorú. an toradh?- faic na fríde- ach an chosmhuintir níos measa as ná bhí siad ariamh. ach is dócha go bhfuair na comhairleóirí á gcuid costasaí (bail ó Dhia orthu).Anois fiche bliain ar aghaidh tá an rud céanna ar bun ach an tam seo is é Clive Dutton an slánaitheoir . an mbeidh toradh eile ann? tá súil agam. san idirlinn tá tá riachtánais an phobail á sasamh gan choincheap ar bith. Sa rud a dtugtar an Cheathrú Ghaeltachta air tá An Chultúrlann , Ionad Uibh Eachach, Gaelscoil na Bhfál, Forbairt Feirste, An Siopa Leabhar, an Caifé Bia, Coláiste Feirste, Gael Chúrsaí, Taca, Aisling Ghéar, Nósmag,agus Raidío Fáilte agus Pobal. Ní tasc fhórsa a bhunaigh ceann ar bith acu ach gríomh dhíreach ag daoine agus grúpaí aonair agus ní raibh aon slánaitheoir ar bith á dtreorú. An bhfuil ceachtanna le foghlaim as sin agus an bhfuil seans ann gur sórt ” plúid shuaimhnis” comfort blanket! atá sna cheanncheapanna seo uilig. gníomh dhíreach ag daoine aonair i gcomhar le daoine eile a theastaíonn. Seans ar bith go bhfháighfí díospóireacht ar sinn meas sibh?

  2. Séamus mac seáin

    sa liosta sin thuas de ghnótha sa Cheathrú Ghaeltachta i mBéal Feirste rinne mé dearmad ar Dúch Dúchais, Tobar, agus dar ndóigh Nuacht 24. sin 16 grúpa éagsúla fá thuairim leath mhíle da chéile. is éacht ann féin é sin agus is iad sin na slánaitheoirí go fírinneach.

Tabhair Freagra

© Nuacht24