Leabhrán agus dlúthdhiosca dátheangach, AN tAIFREANN NAOFA

Coiste Tréadach Ard-Deoise Átha Cliath

 

Preas ráiteas

 

Ag ócáid speisialta i gColáiste na Croise Naofa, Cluain Life, Dé Luain, 12 Samhain 2012, sheol Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, Diarmuid Máirtín, leabhrán agus dlúthdhiosca dátheangach, AN tAIFREANN NAOFA ina bhfuil téacs athbhreithnithe an Aifrinn, mar aon le rogha de Phaidreacha Eocairisteacha d’Aifrinn éagsúla, Aifrinn do Pháistí san áireamh. Tá an téacs leagtha amach i nGaeilge agus i mBéarla taobh le taobh. > > Saothar é seo de chuid Choiste Tréadach na hArd-Deoise a bhfuil sé mar aidhm aige tacaíocht a thabhairt do agus freastal tréadach a dhéanamh ar Phobal na Gaeilge in Ard-Deoise Átha Cliath, idir sholáthar na nAifreann, seirbhís a chur ar fáil do Ghaelscoileanna Caitliceacha sa cheantar agus ócáidí/searmanais chuí eile a eagrú. Samhlaítear go mbeidh an leabhrán agus dlúthdhiosca dátheangach seo ina áis úsáideach phraiticiúil do shagairt ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, ar mhaithe leis an Aifreann a cheiliúradh i nGaeilge. > > Bhí an Seanadóir Rónán Mullen mar aoi-chainteoir ag an seoladh agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann a bhí i mbun an cheoil. > > Sliocht ó chaint an Ardeaspag Máirtín: Failtím go mór roimh an foilseachán nua seo “An tAifreann Naofa” atá ar ard-chaigdeán, idir dhearadh agus chló. Beidh sé ina uirlis fíor-luachmhar do shagairt na hÉireann, ní hamháin de bharr an leagain dátheangaigh, ach an CD atá ag gabháil leis an leabhrán. Tá dearadh álainn agus leagan amach an-soiléir ag gabháil leis agus táim cinnte go gcuirfear fáilte roimhe, ag na sagairt ar fad in mBaile Átha Cliath, a dhéanann freastal rialta ar Phobal Dé le Gaeilge agus ar Ghaelscoileanna agus Gaelcholáistí. Tá súil agam go gcuirfear an áis luachmhar seo ar fáil do shagairt ar fud na hÉireann. Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh freisin le buíochas a ghlacadh agus comhghairdeas a dhéanamh leisAn Coiste Tréadach as an sárobair atá á dhéanamh acu in Ard-Deoise Átha Cliath le blianta anuas”

Scríofa ag ar 15.11.2012 Rannóg náisiúnta, nuacht.

Tabhair Freagra

© Nuacht24