FNT ag lorg teagascóirí

Tá Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) ag lorg teagascóirí na luathbhlianta ó
fud fad na tíre chun painéal a chur le chéile. Cuireann FNT cúrsaí
aitheanta agus neamhaitheanta ar fáil trí Ghaeilge, dírithe ar an earnáil
luathóige, go príomha Naíonraí Gaelacha.

Má tá tú suim agat sna luathbhlianta agus cáilithe chun ceardlann a
thabhairt ar ábhar ar leith, nó má tá taithí agat ar mhodúil CDBO (FETAC)
a mhúineadh, déan teagmháil linn.

Tá spéis faoi leith ag FNT sna hábhair a leanas: Modúil Cúram Leanaí CDBO
Leibhéal 5 & 6, An Ghaeilge, Garchabhair, Fiontraíocht agus Airgeadais,
Sábháilteacht Bia, Idirchultúrachas agus Comhionannas.

Moltar don té a bhfuil spéis aige bheith ar phainéal de theagascóirí FNT
ríomhphost a sheoladh chuig faoin 31 Bealtaine 2011.

Scríofa ag ar 17.05.2011 Rannóg imeachtaí.

Tabhair Freagra

© Nuacht24