Comhdháil leathlae ‘Inspreagadh’

Is áis riachtanach agus tábhachtach iad na healaíona Gaeilge do na

Ghaelscoileanna atá ag tógáil glúin úr de Ghaeilgeoirí líofa agus muiníneach.

Is é sin an fáth go bhfuil POBAL ag reáchtáil comhdhála leath lae darb ainm

‘Inspreagadh’ dírithe ar na buntáistí a bhaineann le clár ealaíona a dhaingniú

sna Gaelscoileanna mar áis thacúil do sheachadadh Curaclaim.

 

Cheap POBAL Cormac Ó Briain mar Chomhordaitheoir na nEalaíon Gaeilge

bliain ó shin le straitéis 3 bliana a chur i bhfeidhm. D’eascair an straitéis

amach as iniúchadh agus comhairliúchán ar na healaíona Gaeilge agus is é

neartú na healaíona Gaeilge an cuspóir taobh thiar den straitéise.

Dúirt Cormac maidir leis an chomhdháil,

 

“ Tá mé iontach tógtha faoin chomhdháil, le bliain anuas thaisteal mé fud fad

na tíre Thuaidh agus Theas ag bualadh le hoideoirí  agus ealaíontóirí leis an

tionscadal seo a chur chun cinn. Tá an-fhéidearthachtaí anseo i dtaca le

hobair a chruthú d’ealaíontóirí, am agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí

go háirithe le sealbhú teanga agus le hinspreagadh ealaíonta a thabhairt do

pháistí.”

 

Beidh deis ag toscairí éisteacht le Brian Ó hEadhra, Ofigeach Cultúir agus

Ealaíona le Bòrd na Gàidhlig a scríobh an gné a bhaineann leis na healaíona

Gaeilge sa churaclam in Alban. Labharfaidh Marc Mac Lochlainn ón

chomhlacht  BRANAR faoi na buntáistí oideachasúil sna luathbhlianta agus é

i mbun oibre. Beidh deis phraiticiúil ag toscairí buntáistí ealaíonta a fheiceáil i

gceardlann ‘leabharcheangal’ le Deirdre Nic Éanruig agus taispeánfaidh sí an

bealach le leabhar a chur le chéile i ndóigheanna nua aimseartha agus

traidisiúnta le spreagadh páistí i dtreo scríbhneoireachta.

 

Beidh an chomhdháil ar siúl ar an 13ú Bealtaine ó 9.15 – 1.00 i dTeach na

hÉigse in Iúir Cinn Trá. Beidh lón te ar fáil ar an lá agus is féidir le duine ar

bith ar suim leo freastal ar an lá tuilleadh eolais a fháil ó Chormac in oifigí

POBAL ar (048) 028 90438132 nó ar .

 

Tá POBAL iontach buíoch leis an Chomhairle Ealaíona as an mhaoiniú a chur

ar fáil don ócáid.

Scríofa ag ar 13.05.2011 Rannóg ealaíona, imeachtaí.

Tabhair Freagra

© Nuacht24